Tiistai 21. 8. 2018

Kuolinilmoituksen laadinta, sanamuodot ja sisältö


Tämän sivun ohjeet keskittyvät kuolinilmoituksen alaosan sanamuotojen valintaan, sisältöön ja laadintaan


Vainajan omaisille kuolinilmoitusta laadittaessa ja myös kuolinilmoituksen lukijoille on usein epäselvää miten kuolinilmoituksessa ilmaistaan erilaisia toiveita hautaukseen ja/tai muistotilaisuuteen osallistumisesta sekä adresseista. Kuolinilmoituksen laadinta on siksi hyvä tehdä harkiten.

Omaisten on hyvä muistaa, että läheisenne kuolema on koskettanut suurta joukkoa ihmisiä. Myös he surevat ja haluavat kunnioittaa vainajan muistoa kukkalaitteiden ja adressien välityksellä.
Ensimmäisen osion kolmen tekstin sanamuodot antavat mahdollisuuden siihen ja niiden sisällöt kertovat ihmisille muistotilaisuuden järjestelyistä.

Suosittu Kuolinilmoituksen suunnitteluohjelma , nyt vapaasti kaikkien omaisten käytössä. Lisätiedot välilehdellä myös värssyhaku.

Edut ja ominaisuudet selkeästi taulukossa.

Miten laadin kuolinilmoituksen alaosan ja luen sitä

Jos tarkoitatte että hautaukseen ovat kaikki tervetulleita, mutta muistotilaisuus lähinnä kutsutuille läheisille

Omaiset järjestävät hautauksen ja sen jälkeen pienimuotoisen muistotilaisuuden lähinnä henkilökohtaisesti kutsutuille läheisille. Kuitenkin läsnäolo hautauksessa sekä muistoadressien ja jopa laskettavien kukkien kautta tapahtuva muistaminen koetaan hyvänä. Alatekstinä voidaan silloin käyttää esimerkiksi seuraavan kaltaista tekstiä. Alla eri versioita.

  • Rakas äitimme siunataan Nokian kirkossa lauantaina pp.kk.vvvv klo xx.xx . Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken.
  • Rakas äitimme siunataan Helsingin vanhassa kirkossa lauantaina pp.kk.vvvv klo xx.xx . Muistotilaisuutta vietämme vainajan pyynnöstä vain läheisten kesken.
  • Yställisenä kutsuna ilmoitamme että rakas äitimme siunataan Kauvatsan kirkossa lauantaina pp.kk.vvvv klo xx.xx . Muistotilaisuutta vietämme perheen kesken.

Jos tarkoitatte että hautaus ja myös muistotilaisuus on avoin kaikille

Seuraavassa tekstissä vastaavasti kutsutaan kaikkia niitä jotka haluavat muistaa vainajaa, sekä hautaukseen, että muistotilaisuuteen. Tarkoitetaan kuitenkin yleensä vainajan sukua, ystäviä sekä entisiä työtovereita

  • Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme että rakkaamme siunataan haudan lepoon Ylösnousemuskappelissa Turun vanhalla hautausmaalla lauantaina pp.kk.vvvv klo xx.xx, minkä jälkeen muistotilaisuus Katariinan pappilassa, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7.

Kun kuolinilmoituksella halutaan hautauksen ja muistotilaisuuden jälkeen ainoastaan tiedottaa omaisen poismenosta

Kun vainaja on haluttu haudata täysin hiljaisuudessa voi hautauksen jälkeen julkaistavan kuolinilmoituksen teksti olla vaikkapa seuraava.

  • Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Kiitos osanotosta suruumme. Kiitos myös XXXX:n sairaalan osasto x:lle (tähän vainajan etunimi/äitimme/tai vastaava) hyvästä hoidosta.*

*Kotimaisten kielten tutkimuskeskus kertoo sivuillaan oikeaksi kirjoitusmuodoksi läsnä ollessa eikä läsnäollessa.

>