Kuolinilmoitus voi olla lyhyt artikkeli, jossa kerrataan kuolleen henkilön elämää ja saavutuksia. Yleensä suurimmissa päivälehdissä ei juurikaan näe omaisten kirjoittamia artikkeleita mutta pienemmissä, paikallislehdissä tämä on mahdollista.

Kirjoittaja päättää, mitkä asiat hän mainitsee artikkelissa ja miten pitkän artikkelin hän on valmis maksamaan.
Tämä kaltaisen kuolemanjälkeisen henkilöartikkelin perustietoja ovat:
· Kuolleen koko nimi, myös tyttönimi ja lempinimi·
Kuolemantapauksen päiväys ja paikka
· kuolinsyy ( ei aina)
· edesmenneen perheenjäsenten nimet (ei aina)
· hautajaisten yksityiskohdat kuten vain perheen kesken/avoimet ja jos avoimet: päiväys, kellonaika, paikka
· hyväntekeväisyyskohde jos vainaja niin halunnut
· Elämänkertatietoja, joita kirjoittaja voi käyttää harkintansa mukaan:
· syntymä aika ja -paikka
· avioliiton solmimispäivä ja -paikka, puolison nimi
· opiskeluhistoria, koulujen nimet, tutkinnot, huomionosoitukset
· asevelvollisuus, huomionosoitukset,
· työhistoria, asema, erityissaavutukset
· jäsenyydet erilaisissa organisaatioissa (uskonnolliset, kulttuuri, suku, järjestöt
· erityiset saavutukset
· harrastukset ja mielenkiinnon kohteet

Vinkkejä kuolinartikkelin kirjoittamiseen
· Tee yhteistyötä: kerätkää perhepiirissä muistoja ja tietoja edesmenneestä. Voi kestää yllättävän pitkään saada kaikki lähipiirinkään ihmiset kiinni edes puhelimella kertomaan muistojaan. Ottamalla kuitenkin kaikki avainhenkilöt prosessiin mukaan voi vähentää ns eipäs-juupas -vaihetta.
· Sopikaa yhdessä näkökulma: miettikää minkälaatuista informaatiota artikkeli sisältää. Esimerkiksi ison joukon lastenlapsien nimeäminen voi olla aiheetonta ja myös lisätä artikkelin hintaa.
· Editointi: ainakin kahden henkilön pitäisi lukea artikkeli ja kuolinilmoitus läpi ennen julkaisua. Kiinnitä erityisesti huomiota näihin:
· henkilöiden nimien oikeinkirjoitus
· paikkakuntien, yritysten, organisaatioiden, koulujen jne nimien oikeinkirjoitus
· hautajaisia koskevien tietojen oikeellisuus (päiväys, aika, paikka)
Jos edesmennyt tai perhe toivoo kukkien sijaan lahjoitusta jollekin taholle, tarkista että kaikki sitä koskevat tiedot, tilinumerot jne ovat oikein.