Monella ihmisellä vallitsee epätietoisuuden tila, mitä kuoleman jälkeen on. Lakkaako ihminen vain olemasta, onko hänellä edessä kadotus tai ihana ikiaikainen oleskelu taivaassa. Eri uskonnoissa on erilaisia käsityksiä mitä ihmiselle kuoleman jälkeen tapahtuu.

Usein kaikki kuolemaan liittyvä herättää ahdistusta ja huonoa olo, koska länsimaiselle ihmiselle kuolema on vieras asia. Monikaan maallikko ei ole edes nähnyt vainajaa.

Entisaikaan vainajaa säilytettiin kotona aitassa. Häntä pystyttiin käymään katsomassa ja hyvästelemässä siellä. Nykyään vainajansäilytys hoidetaan ulkoistettujen palvelutoimintojen avulla. Moni ihminen kuolee sairaalassa tai terveyskeskuksessa, toki onnettomuuksiinkin menehtyy äkillisesti ihmisiä. Täysin odottamattomat poismenot, jotka kohdistuvat nuoriin ja terveisiin ihmisiin, ovatkin niitä järkyttävimpiä.

Lukuisissa tutkimuksissa on selvinnyt, että tietoisuus ei välttämättä lakkaa kokonaan sen jälkeen kun aivojen fysiologinen toiminta on loppunut. Monella ihmisellä on niinsanottuja ruumiista irtautumiskokemuksia.

Southamptonin yliopiston tutkijat ovat tutkineet yli 2 060 ihmistä, joiden sydän on ollut pysähtynyt. Tutkituista 330 selvisi ja 140 heistä kertoi, että jonkinasteinen tietoisuus jatkui sydämen pysähtymisen jälkeen. Eräs tutkimukseen osallistujista kuvaili, että hän irtautui ruumistaan kokonaan ja katseli omaa elvytystään huoneen nurkasta. Tällaisia kokemuksia olen lukenut useita joko erilaisista julkaisuista tai internetistä.

Toinen, noin kolme minuuttia poissa ollut nainen kuvaili hoitohenkilökunnan tekemisiä ja koneiden ääniä yksityiskohtaisesti siltä ajalta, kun hän oli kuollut. He ovat katsoneet muita ylhäältä päin ja nähneet oman kehonsa makaamassa liikkumattomana. Moni on nähnyt myös tunnelin ja sen päässä valoa.

Tutkijat kuvailevat, että henkilöiden kertomukset ovat yksityiskohtaisia, todenmukaisia ja täsmällisiä. Lääkärien mukaan tähän saakka on tiedetty, että aivot eivät voi toimia sen jälkeen kun sydän on lakannut pumppaamasta.

Yksi viidestä selviytyjästä kertoi epätavallisen rauhan tunteesta joka valtasi sydämen, ja kolmannes kuvaili kokemuksiaan niin, että heistä tuntui kuin aika nopeutuisi tai hidastuisi. Moni on nähnyt elämäntapahtumien ikäänkuin juoksevan nopeasti silmissä. Eräs tutkijoista kuvailee, että aiemmin on oletettu kuolemanjälkeisten kokemusten olevan pelkkää kuvittelua. Hän kertoo, että potilaiden kokemukset vastaavat kuitenkin todellisuuden tapahtumia.

Moni henkilö uskoo nykyään sielunvaellukseen, eli siihen että meillä olisi ollut hyvin monia entisiä elämiä, joista kertyy meille karmaa nykyiseen inkarnaatioon. Olemme voineet olla ennen joko miehiä tai naisia, on myös sielunperheitä, jotka ovat yhtäaikaisesti maan päällä. Joissain uskonnoissa vallitsee käsitys, että ihmisen sielu voi siirtyä myös eläimeen hänen seuraavassa inkarnaatiossaan.

serenanblogi.com